Kimya sektöründe 34 yıllık deneyim ve tecrübe

Trikloretilen

Borik Asit

Trikloretilen çok iyi bir endüstriyel çözücü kimyasalıdır. Birçok polar olmayan çözücü ile karışabilen sentetik, ışığa duyarlı olan, uçucu renk formu olmayan bir sıvı kimyasaldır.

Orta dereceli kaynama noktasına sahip olmasından kaynaklı yüksek buhar basıncı ve yüksek stabilitenin yanında havayla yıkama özelliğine sahiptir.

Kullanım Alanları

 • Kullanım alanı yaygın olarak metal parçaların buhardan arındırılması için kullanılan kimyasaldır.
 • Gresler, yağlar, balmumları ve katranlar çözebilmek için ekstraksiyon çözücüsü olarak kullanılmaktadır.
 • Yağ giderici maddelerin en büyük dezavantajı, oksidatif ve ışık ile indüklenmesidir. Bu nedenle bileşik içerisinde bulunan Klor nedeni ile su varlığında hidroklorik asit meydana gelir. Bu istenmeyen bir durumdur. 1,3,5-sikloheptatrien gibi bir katalizör varlığında Trikloretilen ve Perkloretilen karışımları gaz fazında dahi stabil özelliğe sahiptir.
 • İyi aneljezi ve hafif anestezi gerektiren kısa cerrahi işlemlerinde oldukça uçucu olan inhalasyon kimyasalıdır.
 • Daktilo sökücüler, boya sökücüler, yapıştırıcıların imalatında, leke çıkarıcıların imalatında ve halı temizleme kimyasalları gibi tüketicinin kullanımına uygun ürünlerin imalatında önemli bir bileşendir.
 • Birçok kimyasalın üretiminde ara madde ve soğutucu olarak kullanılmaktadır.
 • Endüstriyel olarak en önemli kullanımlarından bir tanesi tetrakloretilen üretiminde kullanılmaktadır.
 • Model oluşturma kitlerinde bulunan polistiren plastiklere uygun çimento gibi yapıştırıcıların imalatında kullanılmaktadır.
 • Yağ ve Verniği çıkarmak için Toluen, Ksilen, benzin ve aromatik bileşiklerle ve perkloretilen ile birlikte kullanılır.
 • Cilalar ve kayganlaştırıcıların imalatında kullanılabilir.
 • Boya sökücü ürünlerin imalatında çözücü madde olarak kullanılır. Aynı zamanda bu formülde koyulaştırıcı ajan olarak Silikon Dioksit kullanılmaktadır.
 • Özütleme maddesi olarak kullanılabilir.
 • Yarı sertleştirilmiş vernik, kaplama kesitsel ajanı olarak Trikloretilen kullanılmaktadır.

Trikloretilen ürününe ait analiz sertifikasını görüntülemek için lütfen tıklayınız.
Trikloretilen ürününe ait güvenlik bilgi formunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.