Kimya sektöründe 34 yıllık deneyim ve tecrübe

Teknik Üre

Borik Asit

Tio üre, ürenin oksijen atomu yerine kükürt atomunun geçmesiyle oluşmuş üreye benzeyen organik bileşik. Sülfokarbamit, sülfoüre veya tiyokarbamit olarak da bilinir. Kimyasal formülü CS(NH2)2dir. 172 °C'de eriyen bir katıdır. Suda ve alkolde çözünür.

Kullanım Alanları

  • Ticari önemi pek fazla olmamakla beraber başlıca fotoğrafçılıkta, termoset reçinelerin üretiminde, böcek öldürücülerde, dokumacılıkta, bazı boya ve ilaçlarda kullanılır. Zehirli bir maddedir.
  • Teknik üre, altın ve gümüş ile kompleks yapabilen bir reaktiftir. Tio üre uygun bir oksitleyici ile metalik altın ve gümüşü çözündürebilir.
  • Teknik Üre'nin diğer endüstriyel kullanımları, alev geciktirici reçinelerin üretimi ve vulkanizasyon hızlandırıcıları içerir.
  • Teknik Üre, diazo kağıda, ışığa duyarlı fotokopi kağıdına ve hemen hemen tüm diğer kopya kağıdına yardımcı bir ajan olarak kullanılır.
  • Aynı zamanda ton gümüş jelatin fotografik baskılar için kullanılır.
  • Thiourea, Clifton-Phillips ve Beaver parlak ve yarı parlak elektrokaplama işlemlerinde kullanılır.
  • Ayrıca bakır baskılı devre levhaları için elektroliz kalay kaplama çözeltisi olarak kalay (II) klorid içeren bir çözelti içinde kullanılır.

Teknik Üre ürününe ait analiz sertifikasını görüntülemek için lütfen tıklayınız.
Teknik Üre ürününe ait güvenlik bilgi formunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.