Kimya sektöründe 34 yıllık deneyim ve tecrübe

Sülfürik Asit

Deri,Insaat,Gida,Tekstil,Metal, ve enerji sektörlerinde kullanılan Sülfürik asit kimya sanayisinin temel bir ürünüdür.

Diğer asitlerin çoğunun (hidroklorik asit, nitrik asit, fosforik asit vb.) pek çok sülfatın (sodyum sülfat, amonyum sülfat, demir sülfat, bakır sülfat, alüminyum sülfat)şap ve süper fosfatların yanı sıra ayrıca boyarmaddelerin, plastiklerin, patlayıcıların, parfümlerin, ilaçların ve yapay liflerin üretimi için gerekli olan sayısız organik ürünün elde edilmesinde kullanılır. Ayrıca istenmeyen maddeleri katran biçiminde özütleyerek ayırdığından özel benzinlerin, gaz yağının ve kimi yağların arıtılmasında işe yarar. Nişasta ve alkolün şekerleştirilmesi yoluyla glikoz üretiminde metallerin yüzeylerinin temizlenmesinde parşömen kağıdı ve cila yapımında, hayvansal atıkların yok edilmesinde geniş ölçüde kullanılır. Bütün bunların dışında özellikle kurşunlu akümülatörlerde elektrolit işlevi görür.

Sülfürik asit renksiz, yağımsı bir sıvıdır.

Sülfürik Asit sanayide önemi büyük, kuvvetli bir mineral asittir moleküler formülü H2SO4.

Her konsantrasyonda suda çözünür. Sülfürik asit kimya sanayinin en sık kullanılan ürünlerindendir. Yağımsı renksiz bir sıvıdır.Halk arasında zac yağı veya zac asidi yada akü asidi olarak da adlandırılır.

Su ile karışması esnasında yüksek bir ısı açığa çıkar. Sülfürik asitin tehlikeli sıçramaları olabileceğinden asit seyreltileceği zaman suyu aside değil, asidi suya ilave etmek gerekmektedir.

İnsan sağlığı açısından çok tehlikeli bir madde olup, vücudun bir yerine temas ettiği zaman, sülfürik asit güvenlik bilgi formlarındaki bilgiler doğrultusunda temas eden yüzeye müdahale edilmelidir. Her asit için müdahale yöntemi farklıdır. Sülfürik asit te yüzey hemen kurulanmalıdır ve daha sonra suyla yıkanmalıdır. İlk önce su ile yıkanmaya kalkışılmamalıdr.


Sülfürik Asit ürününe ait analiz sertifikasını görüntülemek için lütfen tıklayınız.
Sülfürik Asit ürününe ait güvenlik bilgi formunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.