Kimya sektöründe 34 yıllık deneyim ve tecrübe

Potasyum Klorat

Borik Asit

Potasyum klorat formülü KCIO3 olan bir kimyasal bileşiktir. Klorik Asitin potasyum tuzu olan bu bileşik, diğer kloratlar gibi kuvvetli bir oksitleyicidir.

Potasyum klorat (KCIO3) beyazi kristal halde kimyasal bir maddedir.

Hazırlanan uygun karışımlarda patlayıcı özelliği taşırlar.

Kullanım Alanları

  • Havai fişeklerde ve ilaç endüstrisinde de kullanılır.
  • Sodyum klorat (NaCIO3)'da aynı potasyum klorat gibi beyaz kristaller halinde (toz şeker görünümünde) bulunur.
  • Tek başlarına patlayıcı özellikleri yoktur, kuvvetli bir oksitleyicidir.