Kimya sektöründe 34 yıllık deneyim ve tecrübe

Nitrik Asit

Halk arasında "kezzap" olarak bilinir. Nitrik asit, bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 formülüyle gösterilir. Konsantrasyonu arttıkça daha tehlikeli olur, gliserin ile reaksiyona sokulduğunda nitro gliserin elde edilir. Dinamit, çeşitli patlayıcılar, plastik ve gübre yapımında kullanılır.

Aralarında naylon ve poliüretanında olduğu plastiklerin üretiminde, amonyum nitrat üretiminde, metal sanayinde kullanılır. Temizlik sektöründe kireç sökücülerin içine bir miktar konularak kullanılır.

Nitrik asit patlayıcı madde olacak kimyasalları nitrata çevirdiğinden patlayıcı maddelerin çoğunda kullanılır. Dinamit, Gliserin-Tri-Nitrattır. TNT Tri-Nitro-Toluen.Anorganik asidlerin kuvvetlilerinden biri olan bu madde analizde başlıca yükseltgen olarak ve bazı çökeleklerin asit etkisi ile çözünüp çözünmediklerini incelemek amacıyla kullanılır.

Asetik asit bileşikleri sadece koruyucu olarak değil, şelatlayıcı, asitleştirici ve lezzet verici olarak da fonksiyon görmektedir.Soğutulmuş ürünler, şeker ya da tuz konsantrasyonu yüksek ürünlerde kullanılan asit miktarı düşürülebilmektedir.

Ayrıca; asetik asit kolay tutuşmayan filmlerde; laklarda, plastiklerde, çeşitli inorganik tuzlarda, örneğin solvent olarak kullanılan potasyum ve bakır asetatlar, amil, butil, etil, metil ve propil asetatlarda kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

Gıda, metal ve gübre sanayinde kullanılır.


Nitrik Asit ürününe ait analiz sertifikasını görüntülemek için lütfen tıklayınız.
Nitrik Asit ürününe ait güvenlik bilgi formunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.