Kimya sektöründe 34 yıllık deneyim ve tecrübe

N. Bütanol

Borik Asit

n-Bütanol ya da 1-Bütanol C4H9OH formülüne sahip, 4 karbonlu bir birincil alkoldür. Alkol izomerleri arasında 2-bütanol, izobütanol ve tert-Bütanol bulunur. Dietil eterin izomeridir. N-bütanol doğal olarak şeker ve karbonhidratların içinde az miktarda bulunur.

Kullanım Alanları

  • N butanol dünya genelinde birçok farklı amaçla kullanılır. Tereyağdan meyvelere, içkilerden dondurmaya çok geniş bir skalada yapay tatlandırıcı olarak kullanılır. Butil asetatın üretiminde bir ham maddedir ve üretilen n butanol en çok bu amaçla tüketilir. Aynı zamanda vernik üretiminde de çözücü olarak çok geniş bir kullanım alanı vardır. Nitroseliloz için çok uygun bir çözücüdür.
  • Ayrıca plastikleştirici olarak kullanılan birçok kimyasal n butanolden elde edilen esterler ile üretilir.
  • N-butanol fermantasyonla üretildiği için biyoyakıt olarak da çok kullanılabilir. Herhangi bir değişiklik yapmadan benzinli motorlarda %85 oranında karıştırılabilir. Dizel yakıtlarda katkı olarak kullanıldığında emisyonların azalmasını sağlar.
  • Bunların yanında yapay deri üretiminde, kauçuk üretiminde, boyalarda, parfümlerde, plastiklerde, özel kumaşların üretiminde de kullanılır.