Kimya sektöründe 34 yıllık deneyim ve tecrübe

Hipoklorit

hipoklorit

Bir tuz çeşidi olan Sodyum hipoklorit, (NaClO) Günlük hayatta beyazlatıcı çamaşır sularında kullanılmaktadır. Asidin bir canlı dokusu ile teması, dokularında hasara yol açmaktadır. Çevreye büyük ölçüde zarar veren bu madde oda koşullarındaki klor ve sabunlardaki sodyum hidroksit ile birleşerek üretilmektedir. Bir sodyum hipokloritin elde edilme formülü aşağıdaki gibidir:

2NaOH + Cl2 > NaCl + NaClO + H2O

Sodyum Hipoklorit ( Çamaşır Suyu , Hypo), lityum hipoklorit, sodyum hipoklorit ve kalsiyum hipoklorit gibi yeni kimyasal bileşiklerin oluşturlmasında ana kök olarak kullanılır. Hipokloritler, manganı oksitler ve permanganatı oluşturur. Hipoklorit, organik bileşiklerle temasında ekzotermik tepkimeye girer ve biyolojik olarak yanıklar oluşturur. Bu nedenle temizlik ürünlerinde seyreltik olarak hipoklorit kullanılır.

Sodyum Hipoklorit’in bozunmasının niteliği ve bozunma hızı pek çok etkene bağlıdır.

Ancak bunlar arasında en önemlileri şunlardır:

  • Hipoklorit konsantrasyonu
  • Sıcaklık
  • Işık
  • Ürün içindeki bazı metal safsızlıkları

Yüksek konsantrasyondaki hipoklorit çözeltileri, düşük konsantrasyonda olanlara göre daha hızlı bozunurlar. Sıcaklık ve ışık, bozunma hızını artırır.

Ürün içindeki safsızlık olarak bulunabilecek bakır, nikel, kobalt, demir gibi metaller oksijen çıkışıyla sodyum hipokloritin bozunmasını hızlandırırlar.

Kullanım Alanları

Çamaşır suyu yapımında, tekstil sanayinde ağartma işlemlerinde, su ve atık su arıtımında, suların klorlanmasında, kağıt endüstrisinde, ev ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak, genel dezenfektasyon işlemlerinde ve kimyasal reaksiyonlarda (klorinasyon) kullanılır.Ambalaj Şekli

Hipoklorit ürünü, dökme olarak tankerler ile taşınır. IBC veya PVC bidonlarda sevkiyatı yapılır.


Hipoklorit ürününe ait analiz sertifikasını görüntülemek için lütfen tıklayınız.