Kimya sektöründe 34 yıllık deneyim ve tecrübe

Hidroflorik Asit (HF)

Hidroflorik asit, Hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen isimdir.

En çok kullanıldığı sektör cam sektörüdür. Özellikle cam işleme sanayiinde kullanılır .

Susuz hidrojen florür, akışkan ve renksiz bir sıvıdır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.

Kullanımında oldukça dikkat edilmelidir. Solunması ciddi zehirlenmelere yol açarken, cilt ile teması, derin yanıklara sebebiyet verebilir.Susuz hidrojen florür ve hidroflorik asit ile yalnız çeker ocak içinde çalışılmalı, eldiven, ayrıca koruyucu gözlük veya yüz maskesi takılmalıdır. Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında da kullanılır. Ayrıca kullanım alanları arasında; aluminyum ve uranyum'un saflaştırılması, çamaşır ürünlerinde pas uzaklaştırılması, yağ endüstrisinde katalizör gibi konular da bulunmaktadır. Silikat bileşiklerini çözme yeteneği nedeniyle, sık sık kaya örneklerini eritmek amacıyla mineral ve kaya analiz prosesi sırasında kullanılır.


Hidroflorik Asit Nedir?

Hidroflorik Asit isim olarak birkaç şekilde belirtilmektedir. Bunlar Hidrojen Florür(HF), Susuz Hidroflorik Asit (AHF), Hidroflorür. Fakat Hidroflorik Asit genel olarak HF olarak belirtilmektedir.

Hidrojen Florür, Kalsiyum Florid (CaF2) ve Sülfürik Asit’in (H2SO4) ısıl işlem uygulanması ile gaz halinde üretilir. Hidrojen Florür üretilirken bunun yanında Kalsiyum Sülfat da oluşacaktır. Bu reaksiyon aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir.

CaF2 + H2SO4 → 2HF (gaz) + CaSO4

İşlem sırasında Hidrojen Florid gazı toplanır. Daha sonra yoğunlaştırılarak depolanır. Hidroflorik Asit en çok %100 Hidrojen Florür’ün seyreltilmesi ile elde edilir.


Hidrorflorik Asit’in Fiziksel Özellikleri

Hidroflorik Asit kuvvetli bir asit olmamasına rağmen etkileri yüksektir. Hidroflorik Asit aşındırıcı bir kimyasaldır. Berrak, renksiz, keskin kokulu dumanlı bir sıvı veya gaz özelliğindedir. Hidroflorik Asit yanıcı değildir. Hidroflorik Asit’in donma noktası (-84ºC) ye kadar düşmektedir. Saflık oranı arttıkça donma noktası düşer. Hidroflorik Asit’in kaynama noktası Susuz Hidroflorik Asit (AHF) için (19.5ºC) dir. Hidroflorik Asit’in saflık oranı arttıkça kaynama noktası düşer. Bu nedenle tehlike düzeyi de aynı doğrultuda artacaktır. Hidroflorik Asit’in endüstride satılan çözeltileri %49 (HF) ve %70 (HF) olanlardır. Susuz Hidroflorik Asit %100 (AHF) de satılmaktadır lakin bu ürünün kullanım alanları çok spesifiktir.


Hidrojen Florür ve Hidroflorik Asit’in Kullanım Alanları

Hidrojen Florür genel olarak soğutucu gazların üretilmesinde kullanılan florlanmış bileşikleri üretmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda diğer florlu Organik ve İnorganik bileşiklerin üretiminde kullanılır. Hidrojen Florür aynı zamanda petrol arıtmak amacıyla da kullanılmaktadır. Hidroflorik Asit Endüstride, benzinli yakıtların oktan içeriğini artırmak amacıyla yapılan Alkilasyon işlemlerinde katalizör olarak kullanılmaktadır.

Bazı Hidrojen Florür suda seyreltilerek Hidroflorik Asit çözeltileri oluşturularak kullanılır. Bu Hidroflorik Asit cam gravür işlemleri ve metal yüzey kaplama alanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Burada Aşındırıcı özelliğinden yararlanılarak işlem yapılmaktadır.

Hidroflorik Asit çok yoğun olmamakla birlikte temizleme ve leke çıkarma ürünlerini formüle etmek için kullanılmaktadır. %5 veya daha yüksek konsantrasyonlardaki Hidroflorik Asit, pas sökücüler, tekerlek veya tuğla temizleyicileri gibi tüketici ürünlerinde kullanılmaktadır.


Hidroflorik Asit'in İnsan Sağlığına Etkileri

Gaz halindeki Hidrojen Florür Akut(Kısa Süreli) soluma maruziyeti meydana getirir.

Hidroflorik Asit, insanlarda şiddetli tahriş ve ağır pulmoner ödem gibi ağır solunum hasarlarına neden olabilir.

Hidroflorik Asit'e göz veya ciltlerden maruz kalan bir insanda siddetli göz tahrişi ve dermal yanıklar meydana gelebilir.

Hidroflorik Asit'e düşük seviyede maruz kalan bir insanda kronik(uzun süreli) diş bosluğunun önlenmesinde faydalı bir etkiye sahiptir.Hidroflorik asit osteoporozun tedavisine de yardimci olabilir. İçme suyu vasıtasıyla daha fazla Hidroflorik asite maruz kalan bir insanın dişlerinde beneklere yol acabilir.

Hidroflorik asit'e su ve hava ile maruz kalan bir insanın iskeleti fluorosisle sonuçlanabilir.insanlarda florid maruziyetinden gözlemlenen tek gelişme etkisi,bir annenin gebelik sirasinda yüksek seviyede fluorur aldiginda bir cocuğun dişinde oluşabilen diş fluorozudur. EPA Hidrojen Florürü Karsinojenite acisindan sınıflandırmamıştır.

HF'ye maruz kalmanın benzersiz bir özelliği, florid zehirlenmesine bağlı olarak önemli miktarda sistemik toksisiteye neden olma özelliğine sahiptir.

Hidroflorik Asit maruziyetinde doku hasarına neden olan iki mekanizma, serbest hidrojen iyonlarından kaynaklanan yanıcı yanıklar ve flüorür iyonlarının doku penetrasyonundan kaynaklanan kimyasal yanıklardır.

Hidroflorik Asit maruziyetinde Florür iyonları nüfuz eder ve kalsiyum ve magnezyum ile çözünmeyen tuzlar oluşturur. Çözünür tuzlar, diğer katyonlarla da oluşturulur, ancak hızla ayrışırlar. Sonuç olarak, flüorür iyonları salınır ve daha fazla doku tahrip oluşur.

Hidroflorik Asit maruziyetine bagli olarak Sistemik toksisite, kalsiyum ve magnezyumun vücut depolarının tamamen tükenmesine bağlı olarak meydana gelir ve enzimatik ve hücresel işlev bozukluğuna ve en sonunda hücre ölümüne neden olur. Ölümlerin çoğunluğu, hipokalsemi ve dolayısıyla hiperkalemi nedeniyle ortaya çıkan kardiyak aritmilerden kaynaklanmaktadır.

Hidrojen florürü cildin içinden ve vücudun dokularına kolayca ve hızlı bir şekilde gider. Orada hücrelere zarar veriyor ve hücrelerin düzgün çalışmamasına neden oluyor.Hidrojen florürün neden olduğu zehirlenme ciddiyeti, maruz kalınan kişinin yaşı ve önceden var olan tıbbi durumunun yanı sıra, maruziyet zamanına, rotaya ve süresine bağlıdır.Solunum yapan hidrojen florür akciğer dokusuna zarar verebilir ve akciğerlerde şişme ve sıvı birikimine neden olabilir (pulmoner ödem).Hidrojen florür ile cilt teması, birkaç saat sonra ortaya çıkan ve cilt ülseri oluşturan ciddi yanıklara neden olabilir.


Hidroflorik Asit ürününe ait analiz sertifikasını görüntülemek için lütfen tıklayınız.
Hidroflorik Asit ürününe ait güvenlik bilgi formunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.