Kimya sektöründe 34 yıllık deneyim ve tecrübe

Amonyum Tiyosülfat

Borik Asit

ATS (Amonyum TiyoSülfat) Tuz Çözücü. İçeriğinde %15 N, %60 SO3 bulunduran Amonyum Tiyosülfat sıvı gübre olup, amonyum azotu bitkilerin beslenmesinde son derece önemli yeri olan hızlı bir azot formudur. Özellikle soğuk geçen kış devresinde içerdiği amonyak azotu sayesinde ağacı hareketli tutar ve kökten verilen besin elementlerinin çözünerek alınmasını sağlar. Sıvı gübreler içerisinde en çok kükürt içeren gübre olup, bitkinin gelişmesini ve büyümesini hızlandırmaktadır. Bitkinin klorofil içeriğini artırarak fotosentezi mükemmelleştirir. Amonyum Tiyosülfat topraktaki tuzluluğu azaltır ve mikro elementlerin alımını artırır.

Kullanım Alanları

  • AMONYUM TİYOSÜLFAT, bünyesinde bulunan azot ve kükürt miktarı göz önünde bulundurulduğunda, birçok sıvı yaprak gübrelerinde ve sıvı damlama gübrelerinde kullanılır.